Ý Nghĩa Ba Ngày Vía Quan Âm – 19/02,19/06,19/09

Ý Nghĩa Ba Ngày Vía Quan Âm – 19/02,19/06,19/09


Hằng năm Phật tử khắp nơi trên thế giới thường làm lễ vía Bồ tát Quán Thế Âm

thật trang nghiêm vào các ngày: 19/02, 19/06 và 19/09 đều theo âm lịch.

Nhưng đa phần chỉ biết suông là lễ vía Quán thế Âm thế thôi!

Thực ra trong Thiền môn nhật tụng cổ xưa đã ghi rõ:

Ngày 19/02 là vía Quán thế Âm Đản Sanh.
Ngày 19/06 là vía Quán thế Âm Thành Đạo.
Ngày 19/09 là vía Quán thế Âm Xuất Gia.

Mong rằng bài viết này sẽ đem đến cho quý độc giả niềm tin chân chính và thành khẩn,

luôn luôn tưởng niệm đến danh hiệu Quán thế Âm Bồ tát để được giao cảm hằng thường với Bồ tát,

dù tai họa đến đâu Hữu Cầu Tắc Ứng.

Hãy chánh tín, lời nói của Chư Phật không bao giờ hư dối.

===============

Thứ 3, ngày 26.10  nhằm ngày 19/09 là ngày Vía Quan Thế Âm

Nếu được, mọi người hãy giữ trại tịnh trong ngày này nhé

———-

Bài viết khác nên xem:

Sự Tích Ngài Quan Thế Âm và 12 Đại Nguyện của Ngài

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh – Phẩm Phổ Môn

Nghi thức trì tụng Kinh Phổ Môn để cầu an


19-02 ngay via quan the am bo tat19/0219/02 âm lịch quan âm19/02/ là ngày gì của phật bà quan âm19/0619/0919/219/619/919/9 vía bà3 ngay via ba8 am ngay via baÂlanh dong duc phat quan am bo tatanh phat ba quan amanh phat ba quan am bo tatanh quan amanh quan the amanh quan the am bo tatáoBa Ngày Vía Quan Âmbai cung ngay via ba quan ambài vịBồ tátbo tat quan the amcác ngày lễ víacác ngày vía bàcác ngày vía phat quan the am bo tapcác ngày vía phật và bồ tátcác ngày vía quan the amcach cung ngay via me quan amcach cung ngay via phat ba quan amcach cung ngay via quan amcach cung ngay via quan the am bo tatcache:efoqsjg3okqj:gdptductam.com/su-tich-ngai-quan-the-am-va-12-dai-nguyen.dtam kinh duc phat ba quan am tru machochuong trinh le via quan amchương trình ngày vía quan âmclip via quan the amcung via ba quan amdẫn chương trình lễ vía quan âmđản sanhgdptgdptductamgdptductam.comhathình phật bà quan âmhinh phat ba quan the am bo tathinh phật quan âmhinh phat quan the amhình quan âm bồ táthoahội quán nghĩa an ngày víahttp://gdptductam.com/tu/phat-phapkhan ngay via phat ba quan the amKinh Phổ Mônkinh tụng ngày vía quang âmla gi ngay vialểle khan ngay via quan amlễ vía bà quan Âm cúng gìle via duc quan the amle via phat ba chuan delễ vía quan âmle via quan am 19/9le via quan am ngay 19 9lichlich su le via phat quan am vao 19/02 am lichlich su ngay via quan amlich tam tong mieu 2011 ngay via phat ba quan amlien hoaMẹme quan amnamngai phat ba quan am toangay 19 12 ngay via quan amngay 19 am lich la ngay quan amngay 19 am lich ngay via phat ba quan amngay 19 thang 2 la ngay via ba quan amngay 19-6 via ba quan amngay 19/02 am lich la ngay via me quan amngày 19/02 là vía quán thế Âm Đản sanh.ngày 19/02 ngày vía đức quán âm bồ tátngày 19/06 âm lịchngay 19/9 via quan am bo tatngay dia phat ba quan amngay gia phat ba quan amngay hạnh 19/06 gdptngay le quan amngày lễ vía phật bà quan âmngày quan âmngay sinh bo tat quan the amngay sinh cua phat ba quan amngay sinh cua phat ba quan the am bo tatngày sinh của quan âmngay sinh phat ba quan amngay sinh phat quan amngày sinh quan Âmngay sinh quan am bo tatngày sinh quan the amngay sinh quan the am bo tatngay viangày vía 19/2ngày vía bàngày vía bà quan âmngay via cua phat ba quan amngay via cua quan amngày vía đức phật quan âmngày vía là gìngay via la ngay gingay via me quan amngay via me quan am bo tatngay via me quan the amngay via me quan the am bo tatngày vía nghĩa là gìngày vía phậ bà quan âmngay via phat bangày vía phật bà quam âmngay via phat bÀ quan Âmngày vía phật bà quan âm la gingay via phat ba quan am thang 2ngày vía phật bà quan thế âmngày vía phật mẹngay via phat me quan the amngày vía phật nghĩa là gìngày vía phat quan âmngay via quan amngay via quan am 19 thang 2 am lichngay via quan am 19/10ngay via quan am 2011ngày vía quan âm bồ tátngày vía quan am doc kinh gingay via quan the amngay via quan the am la ngay gingayvianghi thuc cung via quan am . phat giaonghi thuc le phat ba quan the am bo tat hang ngaynghi thuc le via quan the amnghi thuc phuc nguyen via quan amnghi thuc tri tungnguoinguoi dien vai quan amnhacnhay via phat ba quan amnhung ngay via banhung ngay via me quan amnhung ngay via phat va bo tatnhung ngay via quan the amnngay via quan theamongphẩm Phổ MônPhậtphat ba quan amphat ba quan the amphat me quan amphat quan amphat quan am bo tatphat quan thẾ Âmphat tuquam am bo tat giai cuuQuan Âmquan am bo tatquan am nghi tuQuan Thế Âmquán thế Âm bồ tátquang thế âm bồ tátstartsu tich ngay 19 via quan amsu tich quan the am bo tat .comTâmthe nao la ngay via quan amthe via quan amthiềnTrạitrăngtụng kinhtung kinh niem phat ba quan amtung kinh pho montuong niêm ngay via duc quan the am dan sanhtuy but ngay via quan the amvan tu via phat ba quan amvi sao duc quan the am co 3 ngay viaviavía bà quan âmvia ba quan am 2011via ba quan the amvía ngài quan âmvía phât bàvia phat ba quan amvia phat ba quan am la gi 15 thang 10via phat la ngay gi?Vía Quan Âmvía quan âm là gìvía quan âm là ngày gìvia quan the amvia quan the am bo tat 19 thang 2via quang amvia quang the amviaquan amviaquan the amviaquanamwordwww.ngay sinh ngai quang the amxem ngày vía quán âmÝ nghĩaý nghiã 12 nguyện của quán thế Âmý nghĩa 3 ngày lễ vía quan thế Âm bồ tátý nghĩa 3 ngày vía bồ tát quan âmy nghia 3 ngay via me quan am bo tatý nghĩa 3 ngày vía phật quan thế âmÝ nghĩa 3 ngày vía quam âmy nghia 3 ngay via quan the amy nghia ba mgay via quan amy nghia ba ngay via ba quan amy nghia cac ngay via cau ngai quan the amy nghia cac ngay via phaty nghia cung dany nghia danh hieu quan the am bo taty nghia hoa dang via duc quan the amy nghia le via quan amÝ nghĩa lễ vía quán thế Âmy nghia le via quan the am bo tatý nghĩa ngày 09/03 âm lịchý nghĩa ngày 19 - 02 âm lịchy nghia ngay 19 am lich hang thangy nghia ngay 19-02ý nghia ngay 19-06y nghia ngay 19/2 via quan the am dan sanhy nghia ngay 19/9ý nghĩa ngày lễ vía quán âmý nghĩa ngày ví đức quan âmy nghia ngay via bo tat quan amý nghĩa ngày vía bồ tát quán thế âmÝ nghĨa ngÀy vÍa ĐỨc quan Âmy nghia ngay via me quan amÝ nghĩa ngày vía phậty nghia ngay via phat ba quan amy nghia ngay via phat quan the amy nghia ngay via quan amý nghĩa ngày vía quán thy nghia ngay via quan the amy nghia nhung ngay via cua ngai quan the am bo taty nghĩa nhung ngay vía quan the amy nghia quan amy nghia quan the amy nghia tam quany nghia tu the tay cua phat ba quan amy nghia via bo tat quan the amy nghia via phat ba quan the amy nghia via phat quan the amy nghia via quan amy nghia via quan am bo tatya nghĩa lễ vía quán thế âm bồ tát
menu