Xuân Mơ

Vòng tròn năm khép lại

Tia nắng mới bắt đầu

Hương xuân lan vào ngõ

Xuân đến với nhà nhà

Xuân về tâm rộng mở

Đón gió mới từ đời

Tâm gieo thêm hạt đạo

Tâm góp lửa với đời

Vòng tay nối vòng tay

Nối dài thành biển lớn

Giữa đời xuân mơ tưởng

Biển lớn tình thêm sâu

Minh Đạo

menu