Vui thay – Minh Lợi

Vui thay
Trời thanh vắng
Để tâm mình mây bay
Chim tìm về chốn cũ
Ngủ ngon lành trên cây

Vui thay
Thôi con sóng
Giữa bể đời cuồng say
Nước mắt sầu khô cạn
Vang tiếng cười thơ ngây

Vui thay
Vầng dương sáng
Toả rạng dáng lam gầy
Anh dương, người, cổ tích
Tràn niềm vui đong đầy

Vui thay
Lam vui thay
Tay kết chặt bàn tay
Đan vòng tròn vô ngại
Ngay giữa thế gian này.

Minh Lợi

menu