Vô đề

Giọt nắng ơi xin nhẹ rơi trên mái tóc,

Để hồn tôi trôi nhẹ vào không gian

Mây hồng ơi hãy bay về góc phố

Cho con đường rợp mát bóng mây che.

Thời gian ơi, xin hãy bay chậm chậm

Để tôi còn ngắm mãi những người thương.

Người thương ơi xin đừng buồn đừng giận,

Vì bên ta luôn có một mái nhà.

Mái nhà Lam ta mang đầy màu sắc.

Giúp cuộc đời trong trẻo tiếng vui ca.

Để mai đây ta có lỡ xa nhà,

Ta vẫn biết mái nhà Lam rộng lớn.


Không tên

menu