Vô cùng thương tiếc: Htr Cấp Dũng THỊ ĐỀ – NGUYỄN KHẮC THỌ

Vô cùng thương tiếc: Htr Cấp Dũng THỊ ĐỀ – NGUYỄN KHẮC THỌ

Huynh trưởng và đoàn sinh GĐPT Đức Tâm

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

Huynh Trưởng Cấp Dũng 

Thị Đề  NGUYỄN KHẮC THỌ

Sinh ngày 22 tháng 03 năm 1918 (10.02 năm Mậu Ngọ)

Tại Phường Tấn Tài, TP Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Nguyên Đại Diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT VN tại Miền Liễu Quán

Trưởng Ban Hướng Dẫn Ninh Thuận

 đã vĩnh viễn từ bỏ báo thân

lúc 08 giờ 10 phút ngày 10 tháng 10 năm 2011
nhằm ngày 14 tháng 09 năm Tân Mão

tại tư gia số 149/1 Lê Lợi Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm

Thượng thọ 94 tuổi.

Lễ Nhập Liệm lúc 21h00 ngày 10.10.2011 (14.09 Tân Mão)

Lễ Di Quan lúc 08h00 ngày 14.10.2011 (18.09 Tân Mão)

Toàn thể Huynh Trưởng Đoàn sinh GĐPT Đức Tâm

Nhất Tâm Cầu Nguyện Hương Linh của Anh sớm vãng sanh Phật Quốc

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

menu