Viếng Tang Thân Mẫu chị Tuyền

Khi nghe tin mạ chị Tuyền mất, ace Đức Tâm đã có mặt kị thời để an ủi động viên cũng như hổ trợ các công tác… Tối thứ 3, Quý Sư Cô chùa Diệu Giác cùng ace Đức Tâm đã cùng nhau đến tụng kinh cầu siêu, chia buồn cùng gia đình chị. Một sô hình ảnh tang lể:

– Sau đó, BHT cùng 1 số ace đã đến thăm con của bác trưởng Ban Bảo trợ đang bệnh nặng

menu