Viếng tang lể Cố Viện Trưởng Chùa Long Nhiễu – GĐPT Liên Quận 2, 9, Thủ Đức

Viếng tang lể Cố Viện Trưởng Chùa Long Nhiễu – GĐPT Liên Quận 2, 9, Thủ Đức

Nhận được tin Ni trưởng Thượng ĐẠT Hạ LÝ, viện chủ Chùa Long Nhiễu đã viên tịch, Huynh trưởng và Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử Liên Quận 2,9, TĐ đã tề tựu kính viếng và đảnh lể Giác Linh Ni Trưởng.

Chùa Long Nhiễu là một trong những ngôi già lam có sự sinh hoạt của tổ chức Áo Lam Thủ Đức khá sớm, từ những năm trước 1975 (Chị Nguyên Phương – Chị Hai Hương từng là Liên Đoàn trưởng của đơn vị sinh hoạt tại nơi đây). Với sự thương yêu, che chở của Cố Ni Trưởng, Chùa Long Nhiễu từng là trú xứ của GĐPT Đức Minh, cũng là nơi mà Liên Quận 2,9,TĐ thường tổ chức các kỳ trại chung của cụm…

Nay, Cố Ni trưởng đã xã bỏ báo thân, cao đăng Phật Quốc; Toàn thể Huynh trưởng và Đoàn sinh liên Quận 2,9,TĐ cung kính dâng nén hương và thành kính đảnh lể trước kim quan Cố Ni Trưởng…

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Một số hình ảnh viếng tang do nhóm PV trang nhà Đức Tâm thực hiện:

 

PV Trang nhà GĐPT Đức Tâm

menu