[Video] Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu: Cuộc đời và đạo nghiệp

[Video] Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu: Cuộc đời và đạo nghiệp

Video phóng sự về Cuộc đời và đạo nghiệp của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, một long trượng thiền môn, tòng lâm thạch trụ của nền Phật giáo Việt Nam

Bộ phim dài 120 phút, chia làm 5 phần:

  • Phần 1 : Cội nguồn yêu thương
  • Phần 2 : Con đường tu học
  • Phần 3 : Con đường Hoằng Pháp
  • Phần 4 : Dấu ấn đời Người
  • Phần 5 : Dáng Người mãi mãi

 

http://www.youtube.com/v/z0NY1tpSVfU?version=3&hl=vi_VN

Nguồn Youtube

menu