[Video] Lể tiểu tường Cố Ni trưởng thượng BẢO hạ NGUYỆT

[Video] Lể tiểu tường Cố Ni trưởng thượng BẢO hạ NGUYỆT

Sáng ngày 8.2.2012, Diệu Giác ni tự đã tổ chức buổi lể tiểu tường của Cố Ni trưởng thượng BẢO hạ NGUYỆT,  buổi lể được Video studio Thành Được (http://studiothanhduoc.tk/) quay phim biên tập và gửi về cho BBT trang nhà Đức Tâm.

Xin chân thành cảm ơn anh Thanh Cẩm đã chia sẽ, và upload lên Youtube.

Mời anh chị em cùng xem clip về lể Tiểu tường của Cố Ni trưởng

http://www.youtube.com/v/L3tDvDAlH_o?version=3&hl=en_US

menu