Vầng Trăng Mẹ

Đêm nay con mơ trăng mẹ về

Tháng bảy đêm rằm trăng đẹp quá

Hàng hiên con ngồi vui đến lạ

Cành trúc nghiêng nghiêng một ngọn đèn

Tháng bảy mà sao sông vắng quá

Thuyền con chờ mãi chẳng có ai

Lao xao con nước xanh màu lá

Đêm nay chỉ có mẹ lên thuyền

Tháng bảy Vu lan con mừng mẹ

Cành hoa màu trắng cũng lung linh

Đêm nay con không mồ côi nữa

Trăng mẹ về rồi, mẹ thật xinh

Minh Đạo

menu