Văn tưởng niệm 50 Năm Pháp Nạn Phật Giáo Việt Nam

Văn tưởng niệm 50 Năm Pháp Nạn Phật Giáo Việt Nam

Nam Mô Thập Phương Pháp Giới Thường Trụ Tam Bảo

Nam Mô Tây Thiên, Đông Độ, Việt Nam Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh

Nam Mô Việt Nam Phật Giáo Vị Pháp Thiêu Thân, Vị Pháp Vong Thân Liệt Vị Anh Linh Chư Thánh Tử Đạo.

 Kính thưa Chư Anh Linh

Đèn thiền tiếp nối, mạch Tào khê khơi chảy từ nguồn, dòng sữa pháp ngập tràn Nước Việt, từ Luy Lâu, Pháp Vân, Pháp Điện, chánh pháp rạng ngời dân tộc Việt Nam, Pháp Vũ, Pháp Lôi an trú từng ngày, hương sen tỏa quê hương dòng Lạc Việt. Trãi tiếp thịnh suy kế thừa đạo nghiệp, Chư Tổ cùng nhau truyền nối bát y, để hoa giác nở khắp trời Nam dẫn dắt đàn con Hồng cháu Lạc. Dựng đạo, xây đời, hộ quốc an dân, với tâm hạnh Thiền Sư dựng nền đạo thống, cầm trụ tích Quốc Sư trấn Vương Kỳ, đưa dân tộc phú cường, phá giặc xâm lăng, Đinh, Lê, Lý, Trần trong ngần nguồn Sử Việt. Trãi bao thăng trầm, bỉ thử, thịnh suy, vẫn xanh ngát tâm bồ đề con Phật, vẫn bất thối hạnh nguyện lợi tha, đi vào đời dựng nên tịnh độ.

Rồi nhân duyên bất thuận! Đất nước điêu linh, dân tộc Việt Nam chìm trong cảnh thực dân, quê hương từng ngày dặm dài gian khó, tà kiến tăng trưởng, ngoại đạo thịnh hành, toàn dân tộc nổi lòng canh cánh: giữ nền đạo lý, vững chắc gia phong, thoát cảnh long đong ngoại bang nô dịch. Giữa buổi ngã nghiêng, thuyền từ chuyển đạo, chấn hưng Phong trào, Phật giáo khai thông, dẫn dắt hậu côn biết nẻo chánh tà, quy tụ Tăng, tục cùng nhau tu tập, dựng Trường Hương, Khai giảng đường, mở tùng thư ấn hành sách Phật, lập Tạp Chí rộng truyền chánh đạo, dựng Gia Đình Phật Tử tựa nương, lý tưởng nhà Lam tuổi trẻ có đường, sống chánh hạnh, trung kiên cùng lý tưởng.

Và rồi chướng duyên khảo đảo, Phật giáo lâm kỳ Pháp nạn.

8ThanhTuDao001

Nhớ lại 50 năm trước:

Đêm trăng tròn hoa ngát chín tầng mây, niềm vui chưa kịp nở. Ngày Phật đản hương bay ngàn cõi mộng, cảnh thảm đã hiện bày: Nào ngờ đâu thường kỳ Vía Phật, lệnh chánh quyền triệt hạ Phật giáo kỳ, xôn xao bừng dậy thấu đất trời, nổi lòng đau khôn tả cùng nước non. Rồi! Ai hay nổi, đêm rằm kéo đi dự thính, đài phát thanh máy tắt, khiến gây nên sấm dậy đất bằng, lớp người khó nổi đón ngăn, màn bạo lực bủa giăng, đành luống chịu xương rời, thịt nát. Thảm thương thay! Bảy, tám em chết oan, chết ức, em gãy xương, em nát óc, xót can trường khốn thở, khốn than. Mấy mươi người sống tật, sống tàn, kẻ hỏng trán, kẻ trầy da, thắt gan dạ nổi lòng chua xót. Pháp nạn bủa trùng, Tăng Già Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo, bình bát nghỉ, trượng tích rơi, nguyện tuyệt thực khiến bao người tuyệt thực, bất bạo động tỏa nguồn uy lực, Quảng Đức Thánh Tăng lửa đỏ kết tim hồng, Thượng tọa Tiêu Diêu, Đại Đức Quảng Hương, hành Dược Vương cúng dường Chánh Pháp, Thầy Thanh Tuệ, Đại Đức Thiện Mỹ, Đại Đức Nguyên Hương, Sư Cô Diệu Quang rạng ngời Giáo Sử, thiêu thân mình cho Phật pháp xương minh. Sau tiếp nối có Quách Thị Trang, Yến Phi, Không Gian xá gì thân mạng, tất cả 57 vị Thánh Tử Đạo Anh Linh, được giáo hội tri ân tưởng niệm, và con bao thánh tử âm thầm cho Phật giáo trường tồn. Trong đó áo lam dấn thân vô úy, cùng Thầy, cùng Anh thân mạng chẳng xá gì, vẫn can cường trong từng bước chân đi, ngồi an nhiên trong từng thời tuyệt thực.

Đau đớn thay!

            Nào xe tăng, nào thiết giáp, nào xe cứu hỏa chạy tuôn tràn cán nát sinh linh.

            Nào súng trường, nào lựu đạn, nào nước vòi rồng bắn tung bừa đoàn người đạo hạnh.

            Bao thể phách chia lìa trăm mảnh vỡ, đầu bay mất, cánh tay rơi, lá cờ Phật còn cầm, một lòng son sắt.

            Những anh hồn hội tụ một vầng sao, ngực vỡ toang, thân ngã gục, lòng hướng về Đức Phật, lấy máu đền ơn.

            Là Phật tử hết lòng hộ pháp, dầu trăm cay ngàn đắng vẫn không từ

            Phận làm con vì đạo bỏ mình, càng áp bức lại càng thêm dũng khí.

            Tinh thần ấy, thiêng liêng bất diệt, quyển vàng giáo sử lưu danh.

            Công đức kia bồi đắp về sau, đạo hạnh nêu gương chói lọi.

Và rồi!

Truyền thống nhà lam lớp đi lớp đến, giáo sử lưu truyền khắc dạ tri ân, hơn 70 năm vẫn sáng trong ngần, chẳng lay chuyển giữa dòng đời trong đục, không sợ dọa, sợ hù, ngại khổ, lòng trung kiên sáng tỏ đất trời, cuộc đời danh lợi lợi danh, tình lam truyền thống nguyện hành nhẫn kham.

Dẫu biết rằng thế sự vô thường, sắc thị không, không thị sắc, ngàn thu minh nguyệt vẫn còn gương, và tin tưởng: thiện giáng tường, ác giáng ương, chín lớp thanh thiên thường có mắt.

Hôm nay, gặp kỳ giai tiết, đốt nén hương lòng, nương theo dưới bóng từ tôn, phúng kinh tiến bạc. Kính nguyện Chư Tôn linh trực vãng đến Tây phương, Lạc quốc tiêu diêu, thây dẫu mất mà tinh thần đâu dễ mất. Nguyện Chư Tôn Linh: dương làm sao, âm làm vậy, hãy đinh ninh giữ đạo thâm huyền, sống thời khôn, thác thời thiêng, xin chứng giám tấc lòng chân thật.

            Ô hô thương thay! Mặc nhiên thu chấp

Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát.

Thành tâm tưởng niệm

                                                                                             Trưởng BHD GĐPT Việt Nam

                                                                                                            trên Thế Giới

                                                                                               Nguyên Tín – Nguyễn Châu 

menu