Browsing: Văn

Tùy Bút - Hồi Ký
0

Âm vang núi rừng

Đó là một bản trường ca đi vào lịch sử nhân loại, là những hình ảnh thật đẹp trong đời sống tu tập, hành trì chánh pháp, tương quan trong vũ trụ nhân sinh, đạo và đời.

Tiêu điểm
0

Trở thành hạt trân châu

Có khi cần phải biết bạn là một hạt cát bình thường, mà không phải là hạt trân châu giá trị liên thành. Nếu muốn cho mình trở thành người xuất chúng, thì bạn phải nỗ lực để cho mình trở thành một hạt trân châu.

1 2 3 4 5 20