Văn nghệ Cúng dường Phật Đản PL 2556 – GĐPT Gia Định

Văn nghệ Cúng dường Phật Đản PL 2556 – GĐPT Gia Định

Phật đản về cho đất trời khoe sắc thắm, cho lòng người vững chãi niềm tin nơi chánh pháp.
Mùa Phật đản năm nay, như truyền thống hằng năm toàn thể Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT Gia Định bằng tất cả tâm thành của mình đón mừng ánh đạo vàng, cúng dường đêm văn nghệ Phật đản tại Tu viện Quảng Hương Già Lam vào đêm 14/ 4/ ÂL.
Sau đây là một vài hình ảnh ghi nhận qua đêm văn nghệ.

26b92487530ba0c26e2879081563ab8c 44407012.dsc0001 BHD Gia Định  Đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật Đản PL 25569bc434bdddc36d8265cc001a3f30cb03 44407016.dsc0003 BHD Gia Định  Đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật Đản PL 25561029d91fd8b7a8dc3847e57291f2e504 44407017.dsc0006 BHD Gia Định  Đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật Đản PL 2556c16fffcd105b8d92f4aebd851b29e2c4 44407019.dsc0007 BHD Gia Định  Đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật Đản PL 25560305b06d354d6d31b2d1762912082e30 44407022.dsc0013 BHD Gia Định  Đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật Đản PL 2556

371c77b519a7054b84a9671922ecdc7a 44407024.dsc0014 BHD Gia Định  Đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật Đản PL 25562f6a0a0fd71c4c923947a0629576b85b 44407026.dsc0030 BHD Gia Định  Đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật Đản PL 2556e5151bfc3b55cc223ff6e3c69ad02b0a 44407030.dsc0031 BHD Gia Định  Đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật Đản PL 2556237e8190a214441375db317bf38c97b8 44407031.dsc0034 BHD Gia Định  Đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật Đản PL 2556f94dde5144e046b02cbffc1ebff75276 44407033.dsc0035 BHD Gia Định  Đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật Đản PL 2556f9548ac229f9e28abc9a392756ce0a6c 44407036.dsc0037 BHD Gia Định  Đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật Đản PL 2556d6bcf8d3fdc896d72b49fe57d3230425 44407038.dsc0039 BHD Gia Định  Đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật Đản PL 25569c37ff6d2d0a5d0dbc67d4babd63e908 44407039.dsc0041 BHD Gia Định  Đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật Đản PL 255695478c3bf70f92793f482e1912912dad 44407041.dsc0046 BHD Gia Định  Đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật Đản PL 2556c938f3856c48e8501eae4bbc4e1daa79 44407042.dsc0048 BHD Gia Định  Đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật Đản PL 25567c8fad3fc7e0c72f261d44296fc915ee 44407044.dsc0052 BHD Gia Định  Đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật Đản PL 2556728bbd9fe751449473136419c061795b 44407054.dsc0053 BHD Gia Định  Đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật Đản PL 25563b74084c94832ca2166b0a9477a0549e 44407055.dsc0056 BHD Gia Định  Đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật Đản PL 2556d5cd2c19e006e3b36e623a28184f258c 44407058.dsc0057 BHD Gia Định  Đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật Đản PL 2556633989aa5e20db2824965e8811bd00ef 44407068.dsc0061 BHD Gia Định  Đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật Đản PL 2556

e09c6aaf0510ff2563e0b9653af98a56 44407070.dsc0063 BHD Gia Định  Đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật Đản PL 25567883360e5d41b9cf195dc0c7b6dc2f9d 44407073.dsc0071 BHD Gia Định  Đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật Đản PL 2556cff238d402ccb85d1fdb77af7afd0452 44407074.dsc0072 BHD Gia Định  Đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật Đản PL 25566c15b7b6eeaccceeaabaf5daaf11ecf7 44407075.dsc0078 BHD Gia Định  Đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật Đản PL 2556b9ee486fed86f0aeec8a6d3d85ad27d9 44407077.dsc0081 BHD Gia Định  Đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật Đản PL 2556b4094a88d42c9372be33fc7305d25e58 44407079.dsc0088 BHD Gia Định  Đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật Đản PL 2556799f52fe74cdff507de48ce56073d49f 44407082.dsc0093 BHD Gia Định  Đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật Đản PL 2556a45f96c1f9dc6c54b720a2c1e1c6027b 44407084.dsc0096 BHD Gia Định  Đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật Đản PL 25567ea1433571c335505f6862784d8a673d 44407085.dsc0099 BHD Gia Định  Đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật Đản PL 2556c901aa4164aed463cef3bd04976f88a1 44407086.dsc0105 BHD Gia Định  Đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật Đản PL 2556e49e8a55a9c30b3cafb4fef10c284d5c 44407090.dsc0108 BHD Gia Định  Đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật Đản PL 25569619a76b763351379518a98f42125520 44407091.dsc0114 BHD Gia Định  Đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật Đản PL 25568bfffe03c3bf462ace8ceca7d6b40086 44407094.dsc0116 BHD Gia Định  Đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật Đản PL 2556f497e3c4b7e377c15363deee25f65372 44407095.dsc0124 BHD Gia Định  Đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật Đản PL 255670e45ea81ea70d7850c6175b03b12e22 44407099.dsc0131 BHD Gia Định  Đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật Đản PL 2556df9f7f33dc60b6eb15785ca9724e1445 44407100.dsc0133 BHD Gia Định  Đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật Đản PL 25565dfbd501b46b7ddadcdf2cbb553e8c70 44407101.dsc0140 BHD Gia Định  Đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật Đản PL 25564c8c56a0ae83fb3a41e12ee000ce19ce 44407102.dsc0148 BHD Gia Định  Đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật Đản PL 2556d4fed491e4a335859982fed25d423542 44407103.dsc0165 BHD Gia Định  Đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật Đản PL 25562811a783b3f63d19dab5f1464c8020e1 44407105.dsc0171 BHD Gia Định  Đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật Đản PL 25565e94418ee81459e5e746c2df6a8e12b8 44407106.dsc0176 BHD Gia Định  Đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật Đản PL 25561cdbccc10b9062eed63bb6e94442d3e7 44407107.dsc0185 BHD Gia Định  Đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật Đản PL 2556b243de7d463917c817d558d7f50464bc 44407109.dsc0194 BHD Gia Định  Đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật Đản PL 255604e193992b3854e76746d6679ef71e0d 44407110.dsc0198 BHD Gia Định  Đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật Đản PL 2556055578ffbf8d40d017e8acaec4b450da 44407111.dsc0202 BHD Gia Định  Đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật Đản PL 2556f088f5fc8e62ff923ef555d4e3c83be2 44407112.dsc0212 BHD Gia Định  Đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật Đản PL 25565bc7b3d690b4bc227f9b01a55725f1b2 44407115.dsc0214 BHD Gia Định  Đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật Đản PL 2556

menu