Ứng dụng tinh thần giáo dục của GĐPT trong các bộ môn sinh hoạt

Ứng dụng tinh thần giáo dục của GĐPT trong các bộ môn sinh hoạt
ung dung tinh than giao duc GDPT

Ảnh Trần Lâm – GĐPT Đức Liên

Bằng vào châm ngôn, dựa vào châm ngôn để định hướng mọi hành hoạt thì không bộ môn nào không là “con thuyền chở Phật Pháp”. Nên có thể nói một cách khẳng định rằng: “ TẤT CẢ MỌI BỘ MÔN SINH HOẠT TRONG GĐPT ĐỀU LÀ NHỮNG CON THUYỀN CHỞ PHẬT PHÁP” tức có nghĩa là mọi sinh hoạt không gì là không Phật Pháp hay nói một cách xác thực là phải Phật Pháp hóa mọi sinh hoạt trong GĐPT. Tất cả mọi sinh hoạt phải thể hiện cho được sinh khí Phật Giáo, hơi thở Phật Giáo, tư tưởng Phật Giáo v.v… có nghĩa là mạch sống sinh động, dạt dào của Phật Giáo phải được đem vào, thay thế cho những tư tưởng, những hành trạng thiếu sức sống, thiếu lành mạnh để góp phần xây dựng cuộc đời hiện thực mỗi ngày một tốt đẹp hơn, thăng hoa hơn.

Do đó các bộ môn sinh hoạt trong GĐPT ngoài bộ môn Phật Pháp chúng ta cần lưu ý để công cải biên những sinh hoạt đời thường rất thực mà có sức chứa tinh thần giáo lý Phật Đà để định hướng cho cuộc đời. Thí dụ:

Bài “Lẵng lặng mà nghe Quang Trung cầm binh đánh giặc. Mười vạn Quân Thanh tan tành giữa chốn đao binh” thì ta sửa lại: “lẵng lặng mà nghe ngày xưa Thích Ca thành đạo. Mười vạn ma vương quy hàng với Đấng Từ Tôn”

Hay trong trò chơi lớn ở ngoài đời thường tổ chức dàn trận đánh nhau có thắng có thua vai sứt, chân què.., trái lại là tổ chức để hai bên giao hòa đình chiến trong sự hiểu và thương.

Văn nghệ cũng vậy, xã hội cũng vậy mọi hoạt động, mọi thể hiện phải nêu lên cho được tinh thần bi, trí, dũng của giáo lý Phật Đà. Không cổ xúy nhân xấu, không hoan hô kết quả bạo tàn mà phải nêu lên tinh thần nhân quả nghiêm minh để cảnh tỉnh lòng người. Phải đi đến với người bằng tấm lòng chân thật, cái tâm tha thiết.

Giáo dục là công tác trường kỳ và lay chuyển. Hãy tự mình lay chuyển trước và thực hiện tu học thường xuyên để tự chuyển hóa mình rồi chuyển hóa người. Phật Pháp không tách rời mọi sinh hoạt đời thường. Nên chúng ta phài có khả năng để góp phần chuyển hóa chung cho cuộc sống.

Nguyên Hoàn – Trích Nguyệt San Vườn Lam Đức Tâm số 92 – 2013

menu