Browsing: Tu học

Cảm nhận
0

Phật sự và tinh thần làm việc Phật sự

Hằng năm cứ đến mùa Phật đản là những người con Phật chúng ta lại có bao nhiêu Phật sự phải làm, có khi làm một mình tự tâm và thường thì cùng nhau phối hợp cho việc đại sự được trọn vẹn.

Phật pháp
0

Ý nghĩa “Duy ngã độc tôn”

Ngày Lễ Phật đản, chúng ta thường được nghe nhắc đến hình ảnh Đức Phật mới ra đời đi bảy bước, tay chỉ trời tay chỉ đất, nói: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”, đa số ai cũng thuộc lòng như thế.

1 2 3 4 5 6 41