Browsing: Cảm nhận

Cảm nhận
0

Cảm xúc về TRE – Phước Nhẫn

Một chủ đề về Tre đầy ý nghĩa mà đơn vị Đức Phương đã chọn cho ý tưởng tổ chức Lễ mừng Chu Niên 49 của mình, mà tôi được vinh dự thưởng lãm. Đây là một đơn vị bạn rất thân của Đức Tâm…

Cảm nhận
0

Phật sự và tinh thần làm việc Phật sự

Hằng năm cứ đến mùa Phật đản là những người con Phật chúng ta lại có bao nhiêu Phật sự phải làm, có khi làm một mình tự tâm và thường thì cùng nhau phối hợp cho việc đại sự được trọn vẹn.

1 2 3 13