TT Thích Thái Hòa – Hóa một tâm hồn

TT Thích Thái Hòa – Hóa một tâm hồn

Nguyên văn là bài viết HÓA MỘT TÂM HỒN “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Đây là loạt ảnh điểm lại những địa điêm với những hoạt động chính của TT Thích Thái Hòa. Loạt phóng sự ảnh do BBT Thư Viện Pháp Cổ ghi nhận, xin được chia sẽ cùng anh chị em.

——————-

Pháp Thoại ” Mắt thương nhìn thế gian”
Pháp Luân- biểu tượng hoằng pháp của Đức Thế Tôn tại Huyền Không sơn thượng.
Chùa An Bằng, nơi Thầy thuyết bài : Đạo Phật với Thanh Niên.
Thân hữu Thư Viện Cổ Pháp, vấn đạo Hòa Thượng Minh Đức – Triều tâm Ảnh.
Thân hữu Thư viện Cổ Pháp: thọ nhận pháp âm huấn thị của Thầy.
T.T Thích Lương Nguyên và ban kinh sư
Hương ảnh thân mẫu của thầy Pháp Bảo.
Thầy và H.T Thích Chơn Trí quan lâm chứng pháp Trai tăng.
Đạo Tràng Chánh Niệm, Thanh Tuệ, Chánh Tâm, Chùa Phước Duyên dự lễ.
Bữa cơm thôn quê tại An Bằng với BTC khóa tu.
Nguyên Niệm và Nhuận Thánh Đức xin ghi hình lưu niệm tại pháp tòa.
Hòa Thượng Chơn Trí và Tăng Chúng Khai đàn Chung Thất.
Ban Thị giả đặt lãng hoa tưởng niệm thân mẫu Thầy Pháp Bảo.
Ban Tổ chức khóa tu tại An Bằng hầu Thầy.
Thầy và các giới tử, vừa mới thọ tam quy ngũ giới tại nhà Thầy Pháp Mãn.
Thầy cùng Chị Nguyên Phán ( Bùi Thị Tuyết) bên các giới tử.
Lễ Pháp thoại soi sáng tâm linh cho gia đình Thầy Pháp Mãn.
Hình Thầy: uy nghiêm trước lúc khai pháp.
Không gian Thầy truyền năm giới lần đầu tiên tại An Bằng.
Các giới tử đang thực tập thiền và lắng nghe Thầy truyền giới điệp.
Pháp tòa Thầy Tụng Kinh Phổ Môn cầu nguyện ” thế giới hoà bình”
Thầy Pháp Mãn( ban thị giả tại Huế) đang tác nghiệp.
Đoàn Phật tử Sài Gòn dự khóa tu và hành hương Chùa Huế. “Mỉm cười nghe pháp”
Thiền hành nơi khuôn viên Tượng đài Quán Thế Âm, bãi biển An Bằng.
Thầy là người nối kết tình lam” biểu tượng hoa sen” là Hóa một tâm hồn.
Nói với tổ tiên hồn thiêng sông núi
Thầy thảnh thơi giữa sóng biển Tình đạo sĩ
Thiền hành có hướng dẫn ” từng bước gió mát dậy, từng bước nở hoa sen”
Thầy dặn dò Thiền sinh trước buổi thiền hành
Chắp tay búp sen, cung đón Thầy
Tôn tượng Quán Thế Âm, nơi diễn ra khóa tu 1 ngày
Thăm hỏi Khuôn hội An Bằng
Bàn thờ gia tiên của Thầy
Dâng hương tưởng niệm thân phụ
Thay lời muốn nói với Ôn
Thầy đang ngắm hoàng hôn lặng trước phá Tam Giang.
Lăng mộ thân sinh của Thầy

Đoàn thị giả Cổ Pháp của Thầy
Cư sĩ Nguyên Niệm dâng hoa cúng dường
Thầy thăm tịnh thất Lan Nhã
Thầy vào GIÀ LAM kỵ
menu