[Truyện tranh Phật Giáo] Chỉ mặt trăng

[Truyện tranh Phật Giáo] Chỉ mặt trăng


Xin mượn câu truyện “Ngón tay chỉ trăng” của Đức Phật để được bắt đầu. Cũng là một cách để các bạn hiểu rằng những gì viết dưới đây không phải là “mặt trăng”.

Ngôn từ tự nó không chứa đựng nhận thức. Phật Pháp cũng không tự nó chứa đựng sự giải thoát. Bạn có thể kiếm tìm sự bình yên toàn thực bằng nhiều cách, nhưng tôi tin rằng những câu truyện nhỏ dưới đây dựa trên những lời răn của Đức Phật, một tôn giáo vô thần và triết lý nhân sinh vô biên, sẽ phần nào giúp bạn tìm kiếm được chữ “An” trong cuộc sống hiện đại

Thái Chí Trung [Nguồn Internet]

menu