Truyền Thừa – Nguyên Hùng

Em khoác trên mình màu áo lam
Tượng trưng màu hóa thân cuộc sống
Khói trầm hương ngát bay trời cao rộng
Chỉ xông cao, có hạ xuống bao giờ

***

Đọng trên ngực đoá sen sáng bùn nhơ
Bao thế hệ cùng về đây tưởng nhớ
Trước hương án, quyện vào trong hơi thở
Âm dương tay bắt ấn chào nhau

***

Vững nhà lam bao năm vẫn một màu
Lòng dặn lòng một đoá sen tinh khiết
Con đường sáng em bước đi mãi miết
Miệng hát vang bài “đoá sen tươi “

***
Dù khó khăn vẫn nhoẻn môi cười
Am tình Lam bao đời tiếp nối
Dù thời gian, không gian thay đổi
Dù bão đời, vân vũ vần xoay
Trong tim em vẫn một ánh Lam đầy
Ngời lý tưởng truyền thừa tay còn ấm

Nguyên Lê

menu