Trung thu – NS 45

Thu về gió nhẹ lá vàng rơi

Óng ánh trăng soi sáng cả trời

Thằng Cuội cây đa ngồi trêu gió

Chú thỏ ôm mây giỡn trăng cười

Tiếng hót đàn chim vui  ríu rít

Lời ca lũ trẻ hát đùa vui

Ai ơi ! có nhớ mùa trăng ấy

Sáng đèn trăng sao đẹp tuyệt với

Tâm Thường

(Trích Nguyệt San 45 – Vầng Trăng Tuổi Thơ)

menu