[Update] Trọn bộ Hoạt Động Thanh Niên

Sắp tới kỳ thi vượt bậc rồi, up bài này lên cho ace down tài liệu vệ mà ôn luyện nha

**************

Trọn bộ hoạt động thanh niên, BBT chọn lọc từ các nguồn tài liệu trên Internet,

anh chị em download về nghiên cứu nhé, tài liệu khá dể hiểu…

Bao gồm các tài liệu: 120 trò chơi Phật hóa, Công trình trại, Cứu thương, Dấu đi đường

Hình thức và hiệu lệnh tập hợp, Họa đồ thám du, Kỹ năng dự báo thời tiết, Kỹ năng ước đạt

Lửa trại, Mật thư 1, Mật thư 2, Phương hướng, Phương hướng và cách xác định

Sao và những chòm sao, Sơ cấp cứu, Thủ công trại, Trại và những sinh hoạt trại

Chương trình đọc PDF

Tải về trọn bô


menu