Trao nhau nụ tầm xuân – Phước Nguyên

Sớm mai vừa hé nở,
Nụ tầm xuân,
ngan ngát hương xuân
Đón lấy nghe em – hương tình yêu
ngày mới
Là tình anh, tình chị trao thầm.

Hương xuân đầy – tình chị, anh ăm ắp
Gởi trao em,
ước nguyện ngập tràn thêm
Mong chắc chiu, gìn giữ bao điều
Tình Lam ấy
trao về em trọn vẹn.

Và,
một sớm mai,
nở rộ…
Nụ tầm xuân
long lanh mắt em ngoan
Miệng cười tươi, tay dâng hương sen ngát
“Anh, chị ơi!
Hương tình em gởi trao!”

–    Phước Nguyên – Trích Nguyệt San

menu