Trang nghiêm lễ nhập kim quan Đại lão Hòa thượng Thích Minh Châu

Trang nghiêm lễ nhập kim quan Đại lão Hòa thượng Thích Minh Châu

Hàng ngàn người, đồng niệm Phật trong tiếng chuông trống bát-nhã…

Sáng nay 2-9-2012, vào lúc 7g30, chư tôn đức Hòa thượng Hội đồng Chứng minh, và hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử đã đến thiền viện Vạn Hạnh (quận Phú Nhuận, TP.HCM) đồng tâm niệm Phật trong lễ thỉnh nhục thân Trưởng lão HT.Thích Minh Châu nhập kim quan.

BTN_0001.JPG

Đoàn nghi lễ cung nghinh

Sau nghi lễ trị quan do HT.Thích Huệ Ấn sám chủ thực hiện theo nghi thức thiền môn, chư vị pháp tử của Trưởng lão Hòa thượng đã cung thỉnh y bát, long vị, lư hương và nhục thân của ngài từ lầu 1 nhà tổ đến tiền đường, nơi tôn trí ảnh vị, kim quan của Trưởng lão Hòa thượng.

Chư tôn đức giáo phẩm, Tăng Ni và hàng ngàn Phật tử đã chắp tay, chánh niệm đồng niệm Phật trong âm vang trầm hùng của chuông trống bát-nhã. Mọi người dường như nén tiếng khóc để tiễn một pháp hữu, một bậc Thầy khả kính trong khoảnh khắc bùi ngùi lần cuối được nhìn thấy nhục thân của ngài.

Chư tôn đức giáo phẩm đã niêm hương bạch Phật trước chánh điện, sau đó Tăng Ni Phật tử đã tuần tự thọ tang trong niềm kính tiếc vô hạn.

BTN_0014.JPG

Cung thỉnh nhục thân của Trưởng lão Hòa thượng từ lầu 1 nhà Tổ

BTN_0033.JPG

Chư tôn đức giáo phẩm quang lâm hộ niệm

BTN_0021.JPG

Các pháp tử của Trưởng lão Hòa thượng cung thỉnh nhục thân của ngài 

BTN_0027.JPG

BTN_0022.JPG

BTN_0039.JPG

BTN_0047.JPG

BTN_0057.JPG

BTN_0054.JPG

Chư tôn giáo phẩm niêm hương bạch Phật

BTN_0029.JPG

BTN_0005.JPG

BTN_0069.JPG

Kim quan của Trưởng lão Hòa thượng tôn trí tại tiền đường của thiền viện Vạn Hạnh

BTN_0065.JPG

Đảnh lễ vị Thầy khả kính

Tin: Hoàng Độ – Ảnh: Bảo Toàn – Theo Giác ngộ Online

menu