Trại Kiền Trắc 2011 – GĐPT Ninh Thuận

Trại Kiền Trắc 2011 – GĐPT Ninh Thuận

4 năm một lầm anh em ngành nam GĐPT Ninh Thuận lại có dịp gặp nhau. năm nay trại được tổ chức 2 ngày 9 – 10/ 7,  tại chùa Bảo Sơn, với 138 trại sinh và Htr trong tổng số đoàn sinh của 17 đơn vị trong tỉnh về tham dự. tuy nhiên có một vài đơn vị vì đường xa nên không về tham dự được.

 

cổng trại Kiền Trắc 2011

 trại sinh tập hợp chuẩn bị di chuyển đến đất trại

 vận chuyển đồ đến đất trại

cắm lều

 

Khai mạc

Photobucket 

Photobucket

Photobucket 

nấu cơm trưa

Photobucket

Photobucket 

Photobucket 

trò chơi nhỏ

Photobucket

Photobucket


 

lửa trại

Photobucket 

chuẩn bị cho trò chơi lớn

Photobucket 

nấu nước chế mì ăn sáng

 

 trò chơi lớn

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket 

bế mạc

Photobucket

Photobucket 

Dây thân ái. hẹn gặp lại 4 năm sau trại Dũng 2015. thân ái!

menu