Trại huấn luyện Anoma Niliên – BHD Gia Định

Trại huấn luyện Anoma Niliên – BHD Gia Định

Tin tức từ trang nhà GĐPT Việt Nam. Đơn vị Đức Tâm chúng ta có 2 anh chị tham dự trại: Anh Nguyên Tú, Anh Nguyên Trí, Chị Nguyên Ngọc (thiếu nữ) tham gia. Chúc cho 3 anh chị hoàn thành tốt khóa huấn luyện này

——–

      Trại Huấn luyện Anoma Nilên – BHD Gia Định khai mạc ngày 07.08.2011 tại Chùa Pháp Bửu – Hốc Môn. Quan lâm Chứng minh lễ khai mạc trại có: Hòa Thượng Viện chủ chùa Pháp Bửu – Đại Đức Thích Thiện Năng, Đại Đức Thích Thiện Trường. Về phái  BHD Gia Định, đến chủ tọa buổi lễ khai mạc trại có anh Tâm Tấn – Trương Hùng Thắng Ủy viên Thiếu Nam. Tham dự trại tại hàng trong ngày khai mạc có 63 Trại sinh trên tổng số 86 trại sinh có trong danh sách tham dự. Thành phần Ban Quản Trại với 12 anh chị luôn túc trực bám sát Trại. Trại sẽ liên tục học trong các ngày 07.08.2011, ngày 21.08.2011 và ngày 28.08.2011. Sau đó sẽ tiến hành kết khóa Huấn luyện.

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam.

%name

%name

%name

%name

%name

%name

%name

%name

%name

%name

%name

%name

%name

%name

%name

%name

%name

%name

%name

%name

%name

%name

%name

%name

%name

%name

%name

%name

%name

%name

menu