Browsing: Tin tức

Tiêu điểm
0

Kỳ thi Kết khóa bậc Kiên 18 và hết năm thứ 1 bậc Trì 14 – GĐPT Gia Định

Theo tinh thần đề án Phật sự BHD GĐPT Gia Định năm 2014 đã được thống nhất, trong đó có việc tổ chức kỳ thi Kết khóa bậc Kiên 18 và hết năm thứ 1 bậc Trì 14 của GĐPT Gia Định. Đây là một Phật sự truyền thống của BHD nhằm tổng kết, đánh giá kết quả tu học cho Huynh trưởng học viên theo đúng chương trình, thời gian tu học của GĐPT Việt Nam đã ấn định.

1 2 3 37