[Video] Tiến trình An Cư – Tự Tứ – Vu Lan: TT Thích Chân Tính

Bài giảng của Thượng tọa Thích Chân Tính, Trụ trì chùa Hoằng Pháp, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, Tp. HCM. 

Bài pháp nói khá đầy đủ những kiến thức về An Cư, về Tự Tứ và về Lể Vu Lan

Nguồn: ChuaHoangPhap.com.vn

menu