Thư mời: Chu Niên 19 & Lễ Báo ân 01

Trân trọng kính mời Quý Đạo Hữu, Quý Anh Chị Em áo lam

hoan hỷ đến dự:


Lễ mừng Chu Niên lần thứ 19

Vào lúc 15h30 ngày 22 tháng 08 năm 2010

—-

Lễ Báo Ân 01

Vào lúc 19h00 ngày 22 tháng 08 năm 2010


Tại NI VIỆN DIỆU GIÁC

(177, Trần Não, P. Bình  An, Quận 2, Tp.HCM)

Sự hiện diện của Quý Anh Chị Em áo lam là niềm khích lệ lớn lao đối với đơn vị chúng tôi trên bước đường phụng sự lý tưởng và đạo pháp.

Diệu Giác, ngày 06 tháng 08 năm 2010

Gia trưởng (đã kí)

Diệu Quang – Cao Thị Liên Minh

http://www.nhaccuatui.com/m/uddCkcnJIG

menu