Thông tin Lễ Hiệp Kỵ GĐPT Gia Định năm 2012

Thông tin Lễ Hiệp Kỵ GĐPT Gia Định năm 2012

Nhằm thể hiện tinh thần tri ân và báo ân của Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT Gia Định, theo truyền thống hằng năm, vào ngày vía Đức Phật A Di Đà 17/11/ÂL, GĐPT Gia Định tổ chức Lễ Hiệp Kỵ Chư vị Ân sư, Sáng lập viên, Cố vấn, Ban bảo trợ, Gia trưởng, Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT Việt Nam quá cố. Lễ hiệp kỵ năm nay vào ngày thứ bảy  29/12/212, tổ chức tại Tu viện Quảng Hương Già Lam.

le-hiep-ky-do-bhd-gia-dinh-to-chuc

***

CHƯƠNG TRÌNH LỄ HIỆP KỴ GĐPT GIA ĐỊNH PL 2556

*  Nội dung Lễ Hiệp Kỵ được cử hành như sau:

 •  Cử hành Lễ Kỳ siêu – Trì Tụng Kinh A Di Đà tại Tu Viện vào tối ngày tiên thường.
 •  Cử hành Lễ Kỳ Siêu Hiệp Kỵ vào ngày chính thức
 •  Cúng thí thực mông sơn.

 

*  Chương trình chi tiết:

Ngày 28 / 12 / 2012 (nhằm ngày 16 / 11 Nhâm Thìn)

 •   13h30 – 16h00: Trần thiết Linh đài nơi tổ chức Lễ Hiệp Kỵ
 •   18h00 – 18h30: BHD, BHT các Đơn vị cùng ĐS vân tập trú xứ
 •   19h00 – 20h00: Đồng trì tụng Kinh A Di Đà cùng Tu Viện

Ngày 29 / 12 / 2012 (nhằm ngày 17 / 11 Nhâm Thìn)

 •   06h30 – 07h00: BHD, BTC vân tập
 •   07h00 – 08h00: Các Đơn vị và Quan khách dâng lễ cúng dường Hiệp Kỵ
 •   08h00 – 08h30: Cung nghinh Chư tôn đức quang lâm
  • HT – ĐS GĐPT Gia Định dâng hương, dâng hoa đảnh lễ
  • Bảo Tháp Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Khai Sơn Tu Viện
  • Quảng Hương Già Lam – Ân Sư Cố Vấn Giáo Hạnh
 •   08h30 – 10h30: CỬ HÀNH NGHI THỨC KỲ SIÊU – HIỆP KỴ (Có chương trình riêng)
 •   10h30 – 11h30: Giảo lao
 •   11h30 – 12h00: Cúng dường trai phạn Chư tôn đức
 •   12h00 – 13h00: Thọ trai
 •   15h30 – 17h00: Nghi thức thí thực mông sơn  – Lễ tất.

Nguồn: Trang nhà GĐPT Đức Liên

menu