Thông báo Khẩn 2

Thông tin mới nhận từ anh Thư Ký Gia Đình

Bác Trưởng Ban Bảo Trợ Diệu Bích bị té, nhưng do tuổi đã cao nên bị gãy chân

(Hiện đã có thể đi lại nhưng còn rất khó khăn)

Bên cạnh đó, phu quân của Bác mới vừa mổ sạn thân tại Bệnh Viện Hoàn Mỹ, đang nằm trong phòng hồi sức. Có thể sẽ được chuyển qua phòng thường trong ngày hôm nay.

Nay thông tri đến toàn thế anh chị em, rất mong sự động viên thăm hỏi của cả nhà

Số điện thoại của Bác 08. 35 04 07 99

—————–

Nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho Bác cùng phu quân mau chóng bình phục.

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật

Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát

menu