[Thơ] Xuân với Tình Lam – Hàn Phong

[Thơ] Xuân với Tình Lam – Hàn Phong

Xuân với tình lam sống lục hòa

Ngát trời Sen Trắng thoảng hương xa

Từ bi ươm giống trong lòng trẻ

Hỷ xả bồi vun giữa ý già

Đào luyện chuyên môn – tu học Phật

Trui rèn đạo đức- nhớ hành tha

Xa lìa tam độc luôn tinh tấn

Tỉnh giác lòng mê, tránh nẽo tà.

Hàn Phong

menu