Thơ: Tri Ân Nguồn Cội – Minh Đạo

Thơ: Tri Ân Nguồn Cội – Minh Đạo

Thơ: Tri Ân Nguồn Cội - Minh Đạo

(Thành tâm tưởng niệm các bậc tiền bối hửu công)

“Uống nước nhớ nguồn” đượm nghĩa thiêng

Trải bao thế hệ vẫn không quên

Tiền nhân gầy dựng gìn gương đẹp

Hậu bối tô bồi giữ tuổi tên

Vườn Đạo bao mùa hoa thắm nở

Nhà Lam muôn thuở sáng thêm lên

Di Đà : ngày vía nên ngày hội

Hiệp kỵ tri ân vẹn chí nguyền

Minh Đạo – Trích Nguyệt San 92 GĐPT Đức Tâm

menu