[Thơ] Tâm và Cội – Minh Đạo

[Thơ] Tâm và Cội – Minh Đạo

Tôi có viết bài thơ TÂM VÀ CỘI khi đọc về những trang kinh KIM CANG, với thời gian quá ít chưa đủ để hiểu và thẩm thấu những huyền diệu của kinh, nhưng với những gì tôi cảm nhận được đã giúp cho tôi những điều quý giá trên bước đường tu tập. Chúc các anh chị có những ngày vui cuối tuần.

 [button_round color=”green” url=””] TÂM VÀ CỘI [/button_round]

Khi Tâm đi về cội
Tâm không trụ vào đâu
Sông vô thường vẫn chảy
Tâm lên bè qua sông

Trí tuệ nào cho tâm
Để nhìn sâu các pháp
Biết thực hư vọng tưởng
Tâm, cảnh bờ khác nhau

Khi tâm đi về cội
Tâm sáng tựa mặt trời
chiếu xuyên qua kẻ lá
gieo phép màu muôn nơi

Cùng nhau hướng về tâm
Cùng đưa tâm về cội
Chánh pháp là niềm tin
Cội tâm là bờ giác


Minh Đạo

menu