[Thơ] Những ngày tháng tư – Lam Thanh

[Thơ] Những ngày tháng tư – Lam Thanh

[notification type=”standard”]

Hoa Đàm nở từ ngàn xưa rất đẹp,

Hoa chúc mừng một vị Phật tương lai.

Trời người vui, muôn triệu tim hớn hở,

Thành Ca-ti- la đón bước chân ngài.

 

Hoa vẫn ngát hương thơm cho trần thế,

Nhữg ngày tháng tư tất bật việc riêng chung.

Chuyện đời thường, trách nhiệm ai ngoảnh mặt,

Nếp sống tinh thần, xin được giữ cho ta.

 

Bốn tháng tư, ngày vía đức Văn Thù,

Vị bồ tát được tôn xưng đại trí.

Mười lăm tháng tư, đại lễ Phật đản sanh,

Cõi Ta Bà từ đó có pháp lành nương tựa.

 

Với trí tuệ, khai mở đường chánh kiến,

Với tâm từ, ta chia sẻ khổ đau,

Bằng đại hùng, ta nào ngại khó khăn,

Có đại lực, bước chân ta thẳng tiến.

 

Đại trí- Đại từ- Đại hùng- Đại lực

Lòng ngưỡng mộ của chúng sanh ngày một vững vàng.

 

Vì đời thị hiện dương gian,

Niềm tin chánh pháp vượt ngàn nẽo xa.

Nhớ ơn đảnh lễ dâng hoa,

Thành tâm hướng vọng Phật Đà mười phương.

 

  • Lam Thanh – (Mùa Phật Đản PL:2549)

[/notification]

menu