[Thơ] Nguyện lành trọn duyên – Minh Trung

[Thơ] Nguyện lành trọn duyên – Minh Trung

Lời thưa:

Tám năm trước, trên chiếc võng đong đưa Thầy – Trò cùng nhau tâm sự, tiếng mái chèo, tiếng xuồng máy vang vang nơi vùng sông nước Miền Tây, nơi mà ghi dấu ấn một thời Thầy đón trò, khuya lại Thầy chèo chiếc đò ngang đưa trò sang sông sau những ngày Phật sự áo Lam. Nơi mà một thời ấm áp tình Lam, Thầy kể cho trò nghe những dòng tâm sự, chia sẻ tâm nguyện của Thầy: sẽ về quê tịnh tu, rời khỏi mọi chức vụ khi bước vào tuổi lục tuần.

Thưa Thầy… lúc đó con không dám tin….(xin sám hối cùng Thầy)

Thế mà tám năm sau, Thầy đã làm được điều Thầy nói với con.

Dù nay duyên Lam của Thầy Trò mình chưa tròn, nhưng đạo tình con lưu giữ. Kính dâng Thầy đôi dòng cảm tác.

 

NGUYỆN LÀNH TRÒN DUYÊN

            Mừng Thầy duyên kết nguyện tròn

            Quê hương Bửu Thọ Giáo đoàn dựng xây

            Sáng nay chợt nhớ lời xưa

            Tám năm thong thả như vừa hôm qua,

            Nắng vàng Mong Thọ nở hoa (1)

            Đò ngang xuôi mái Ta Bà độ sanh

            Hồi hương một ước nguyện lành

            Từ ngày trùng kiến am tranh Tổ Thầy.

            Duyên tròn tay lại cầm tay

            Trăng Lăng Già sáng mỗi ngày chiếu soi,

            Chùa quê bóng nguyệt Thầy ngồi

            Trang kinh vàng ấm dệt nôi nhiệm mầu.

            Mái chèo khua suốt đêm thâu

            Đèn thiền sáng rực trọn câu tham thiền

            Thầy về: quê tỏa hồng liên,

            Bảo châu Thiện pháp miên niên trao truyền.

            Kiên Giang Bửu Thọ tinh chuyên

            Thông Chơn chỉ rõ con thuyền vô sanh. (2)

            Duyên xưa nay lại trọn lành

            Nguyện xưa nay lại dệt thành trang thơ.

Thủ Đức ngày 7/12/2013

Minh Trung

 

(1)       Mong Thọ: Địa danh Xã Mong Thọ, địa chỉ của Chùa.

(2)       Thông Chơn  : Pháp hiệu của Thầy

 

 

menu