[Thơ] Mừng lễ Hằng Thuận – Minh Đạo

[Thơ] Mừng lễ Hằng Thuận – Minh Đạo

le-hang-thuan-duc-thu

 ——————

Gia đình Phật tử Việt Nam

Nguyên khối tình Lam kết thủy chung

Tài hoa định phận hợp duyên cùng     

Diệu quang tỏa sáng trên đường hạnh

Thanh trí bừng soi dưới nếp dung

Trăm nẽo:cuộc đời chung nhịp bước

Năm dài cõi thế mãi tương phùng

Hạnh từ trang trải noi gương Phật

Phúc đức tài bồi nguyện đắp xây.

                          Minh Đạo  quí tặng

 

menu