[Thơ] Đón siêu bão Haiyan

[Thơ] Đón siêu bão Haiyan

tho-don-sieu-bao-haiyan

Siêu bão tràn vào tới biển Đông

Miền trung nơm nớp sợ “Thần Không”

Tai ương bổ xuống: người lo giữ

Bão táp dập dồn: của dẫu “tong”

Đồng loại nghĩa tình, nhìn tím ruột

Quê nghèo ruột thịt, thấy đau lòng

Cùng nhau hướng đến vùng lâm nạn

San gởi yêu thương, giữ ấm nồng../.

Minh Đạo

menu