[Thơ] Đêm Vô Tận Đăng

[Thơ] Đêm Vô Tận Đăng

Đêm nay thọ nhận Vô Tận Đăng
Ngọn lửa Lam thiêng phút trào dâng
Cảm xúc nỗi niềm sao khó tả
Tay xiết trao nhau một tinh thần

Cơ đồ truyền thừa qua màu áo
Thời gian vẫn giữ trọn tâm cao
Bao lớp đàn anh đà nằm xuống
Thắm sử đàn em bắt ấn chào

Một lòng phụng sự lý tưởng Lam
Xiển dương đạo pháp từ chánh tâm
Mở lối thuyền đời ươm mầm sống
Lời Anh vẫn mãi cùng núi sông

Thời khắc tịch mịch vừa sang canh
Quỳ trước Tam Bảo trì Lăng Nghiêm
Nguyện làm con tằm chăm tơ nhả
Dệt nên ước vọng , hướng Phật Đà

Lời thề huynh trưởng dạ khắc ghi
Đưa lửa vào tim bao nghĩ suy
Vai này từ nay đôi quang gánh
Mang nặng nghĩa tình thắm thời gian

Ngày mai chân trời sáng hay không
Hiện tại đàn em ngóng chờ trông
Anh sáng Tâm Đăng cháy vô tận
Soi sáng sử Lam đẹp muôn phần

Đêm nay khơi sáng lửa từ tâm
Ngọn lửa tryền trao qua tháng năm
Lý tưởng tryền thừa in tâm khảm
Bình minh vẫn sáng dẫu thăng trầm

Đêm nay truyền ngọn Vô tận Đăng…

—-

Nguyên Lê – Trích Nguyệt San 82

menu