Thơ Chúc Nhân Mùa Phật Đản – Đoàn Nam PT

Nhịp vui Khánh Đản khắp muôn nơi
Hoa lá cỏ cây cũng rạng ngời
Đoàn Nam Phật tử xin chắp bút
Họa cùng nhân thế nét xuân tươi

Kính chúc Bác Gia luôn an lạc
Mừng anh, mừng chị mãi kiên trung
Cùng bạn, cùng em ta vững bước
Xây vườn Lam Đạo, đẹp viên dung

menu