[Thơ] Chớ quên nguồn cội – HGT

[Thơ] Chớ quên nguồn cội – HGT

DSC03709

Một đời với kiếp nhân sinh

Trụ trong sinh diệt đượm tình ân triêm

Lỡ mai lá rụng bên thềm

Đưa tay hứng vội nỗi niềm vấn vương

Hửu tình như gió như sương

Khéo thời vụng giử, vô thường cuốn trôi

Huống chi tình dễ phai phôi

Để quên nguồn cội tiếng nôi ru hời

Thuyền đời tất cả chơi vơi

Lênh đênh bể khổ một trời quạnh hiu

Ngẩn ngơ trước tuổi xế chiều

Giật mình đón cả bao nhiêu muộn màng

Thế nên đừng nở phụ phàng

Tứ ân khắc giử riêng mang…đáp đền…/.

Hàn Giang Tử

menu