[Thơ] 20/11

[Thơ] 20/11

“ Sang sông phải bắc cầu kiều

Muốn con hay chữ phải yêu kính thầy “

Ý câu tục ngữ thật hay

Tôn sư trọng đạo nhớ ngày tri ân

Hôm nay vững chãi thành nhân

Làm sao quên được vun thành thầy xưa

Giấy mực nào kể cho vừa

Học văn, học lễ , truyền thừa cho con

Kinh qua góc bể, vạn non

Lời thầy ấm áp như còn quanh đây

Vầng dương thấp thoáng chân mây

Ngời soi vạn lối đong đầy chồi xanh

Sáng nay thoang thoảng gió lành

20/11 – Thưa thầy con khắc ghi

— 

Nguyên Sinh

menu