[Thơ] 20.11

[Thơ] 20.11

“ Sang sông phải bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ phải yêu kính thầy “
Ý câu tục ngữ thật hay
Tôn sư trọng đạo nhớ ngày tri ân
Hôm nay vững chãi thành nhân
Làm sao quên được vun thành thầy xưa
Giấy mực nào kể cho vừa
Học văn, học lễ , truyền thừa cho con
Kinh qua góc bể, vạn non
Lời thầy ấm áp như còn quanh đây
Vầng dương thấp thoáng chân mây
Ngời soi vạn lối đong đầy chồi xanh
Sáng nay thoang thoảng gió lành
20/11 – Thưa thầy con khắc ghi

Nguyên Sinh

menu