Thật tánh – Nguyên Lê

Thật tánh – Nguyên Lê

Bao nhiêu ngày háo hức chờ niềm vui
Cho ta tắm trong đắm say hạnh phúc
Hạnh phúc kia phải đâu tìm một lúc
Thời gian dài đánh đổi vụt bay qua

Hạnh phúc kia có phải mật trong hoa
Ong chăm chỉ say sưa sau vòm lá
Hạnh phúc kia tựa như ngọc trong đá
Mài dũa cuộc đời ta mới chợt nhận ra

Ngũ trược, tham ái… sắc sắc không không
Có không, không có… đồng là hư vô cả
Hạnh phúc thực không ở đâu xa lạ
Ngay tâm mình an trú cả niềm tin

Vào thật tánh trong tầm nhìn vô chấp
Cứ như thế hạnh phúc luôn cùng khắp
Tâm mỉm cười tự tại và thong dong
Giữa cuộc đời chẳng có cũng chẳng không…

Nguyên Lê

menu