Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu

vong hoa DT

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Nhận được TIN BUỒN

Hiền Thê của Anh Phạm Quốc Hưng

(tác giả của những thiết kế phù hiệu, banner GĐPT)

———–

là Chị Trần Thị Ngọc Huyền, sinh năm Mậu Tuất

Đã tạ thế ngày 13. 11. 2013 (nhằm ngày mùng 11 tháng 10 Quý Tỵ)

Hưởng Thọ 56 tuổi

Lễ Tang được tổ chức tại Tư gia

———–

Gia Đình Phật Tử Đức Tâm

xin thành kính chia buồn cùng Tang Gia Hiếu Quyến,

Nhất tâm cầu nguyện Tam Bảo thùy từ gia hộ tiếp độ Hương linh Chị

SỚM VẢNG SANH PHẬT QUỐC

menu