Thành kính phân ưu – anh Trần Quang Thắng

Thành kính phân ưu – anh Trần Quang Thắng

Huynh trưởng và đoàn sinh GĐPT Đức Tâm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Cụ ông: TRẦN QUANG DŨNG

Sinh năm 1963 tại Nam Vang

Đã từ trần lúc 23h55 ngày 20/02/2013

(Nhằm ngày 11 tháng 01 năm Quý Tỵ)

Hưởng dương 51 tuổi

Là thân phụ của anh Trần Quang Thắng

Đoàn sinh đoàn Nam PT – GĐPT Đức Tâm

Lể nhập quan lúc 11h ngày 21/02/2013

Lể động quan lúc 06h ngày 24/02/2013
(Nhằm ngày 15 tháng 01 năm Quý Tỵ)

Sau đó linh cửu được di quan đến Đài Hỏa Táng Biên Hòa

Thành kính cầu nguyện Hương Linh Cụ sớm siêu sanh lạc quốc
Xin chia buồn Anh cùng toàn thể tang gia hiếu quyến

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

menu