Thành kính phân ưu – anh T.T.Dũng

Thành kính phân ưu – anh T.T.Dũng

Huynh trưởng và đoàn sinh GĐPT Đức Tâm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Cụ ông: TRẦN THẠCH NAM

Sinh năm 1945 tại Quảng Ngãi

Đã từ trần lúc 12h45 ngày 18/07/2011

Hưởng thọ 67 tuổi

Là thân phụ của anh Trần Thạch Dũng

Đoàn sinh đoàn Nam PT – GĐPT Đức Tâm

Lể nhập quan lúc 21h ngày 18/07/2011

Lể động quan lúc 09h ngày 20/07/2011

Linh cửu được an táng tại Trảng Bom, Đồng Nai

Thành kính cầu nguyện Hương Linh Cụ sớm siêu sanh lạc quốc
Xin chia buồn Anh chị cùng toàn thể tang gia hiếu quyến

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

menu