Thành kính nguyện cầu Hương linh Htr Cấp Dũng NĂNG QUANG – Nguyễn Hữu Thạnh

Thành kính nguyện cầu Hương linh Htr Cấp Dũng NĂNG QUANG – Nguyễn Hữu Thạnh
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
—–

Toàn thể Huynh trưởng và đoàn sinh GĐPT Đức Tâm

vô cùng thương tiếc

Huynh trưởng Cấp Dũng NĂNG QUANG – Nguyễn Hữu Thạnh

Sinh ngày 02 tháng 07 năm 1932 ( Nhâm Thân)

***

NGUYÊN ỦY VIÊN THIẾU NAM BHD TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM

NGUYÊN TRƯỞNG  BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ LÂM ĐỒNG

***
Đã an nhiên xả bỏ báo thân, thân lâm Phật quốc lúc 19 giờ 15

ngày 7 tháng 8 năm Tân Mão, nhằm ngày 4 tháng 9 năm 2011.

tại tư gia số 281/2 Phan Đình Phùng thành phố Đà Lạt
Hưởng thọ 80 tuổi.

—–
Nhất Tâm Cầu Nguyện

Hương Linh Huynh Trưởng Năng Quang – Nguyễn Hữu Thạnh

sớm về Phật quốc.
—–
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

menu