[THÀNH KÍNH ĐẢNH LỂ] Giác linh Đại lão Hòa Thượng Thích Minh Châu

[THÀNH KÍNH ĐẢNH LỂ] Giác linh Đại lão Hòa Thượng Thích Minh Châu

Toàn thể lam viên Gia Đình Phật Tử Đức Tâm

Vô cùng thương tiếc chia buồn cùng môn đồ pháp quyến

Đại lão hòa thượng thượng MINH hạ CHÂU

Thế danh: Đinh Văn Nam

Hưởng thượng thọ 95 tuổi

Nguyên Tổng vụ trưởng Tổng vụ Văn hóa-Giáo dục GHPGVNTN
Nguyên Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh
Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực GHPGVN
Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Nguyên Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh
Đương kim Phó Pháp chủ GHPGVN
Trú trì Tổ đình Tường Vân – Thừa Thiên, Huế
Viện chủ Thiền viện Vạn Hạnh – TP. Hồ Chí Minh

Đã thu thần thị tịch vào lúc 8h sáng ngày 16/7 Nhâm Thìn (nhằm ngày 01/09/2012).

—-

Kính nguyện giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc và sớm hội nhập Ta bà

để tiếp tục sứ mạng truyền đăng Phật pháp, phổ độ chúng sanh.

Nam mô Từ Lâm Tế chánh tông, tứ thập tam thế, Tường Vân tổ đình – Vạn Hạnh thiền viện đường thượng, húy thượng Tâm hạ Trí, tự Minh Châu, hiệu Viên Dung Trưởng lão Hòa Thượng tân viên tịch.

—-

menu