Tham gia trại vượt bậc do Liên Quận 2,9,TĐ

Chủ nhật vừa rồi, các em thuộc bậc ngành Oanh và hướng thiện, sơ thiện của Gia đình chúng ta đã tham gia kì trại vượt bậc do Liên quận 2,9, TĐ tổ chức tại chùa Long Nhiễu. Một số anh chị huynh trưởng của đơn vị, anh Nguyên Hùng, anh Nguyên Thành, chị Nguyên Hương, chị Nguyên Phước đã tham gia hổ trợ

Do có công tác nên phóng viên chỉ có thể cùng đưa các em đến chùa, chụp một số tấm hình lưu niệm, không thể tường trình lại quá trình vượt bậc của các em, tuy nhiên theo thông tin từ các anh chị vào buổi chiều, các trai sinh Đức Tâm đã vượt bậc thành công, đặc biệt, trong cuộc thi Rung Chuông chùa được tổ chức vào buổi chiều, Trí Thánh giành giải nhất, Phúc Tài về thứ 2… Hoan hô 2 em oanh vũ Nam nhé…

Vài hình ảnh phóng sự

– Tập trung trước chùa

– Chụp hình lưu niệm trước chùa Long Nhiễu

– Các trại sinh của 4 đơn vị đang tập trung đầu giờ

menu