Teen Khmer mùa báo hiếu

Teen Khmer mùa báo hiếu

Cách báo hiếu rất đặc trưng của các bạn teen nam người dân tộc Khmer sinh sống ở ĐBSCL nước ta là mỗi bạn sẽ dành một thời gian nhất định trong cuộc đời mình vào chùa để đi tu báo hiếu cho cha mẹ, ông bà. những người còn sống và tưởng nhớ tổ tiên mình.

 Các bạn teen nam người dân tộc Khmer sinh sống ở ĐBSCL nước ta có cách báo hiếu rất đặc trưng.

Cách báo hiếu rất đặc trưng của các bạn teen nam người dân tộc Khmer sinh sống ở ĐBSCL nước ta là mỗi bạn sẽ dành một thời gian nhất định trong cuộc đời mình vào chùa để đi tu báo hiếu cho cha mẹ, ông bà. những người còn sống và tưởng nhớ tổ tiên mình.

Ngoài ra, vào chùa các bạn còn được học về nhân quả báo ứng, về lòng yêu thương… Sau khi kết thúc thời gian tu báo hiếu trong chùa các bạn lại trở về nhà, và được cộng đồng coi là một người đàn ông đã trưởng thành.

Đó phong tục truyền thống tốt tốt đẹp của đồng bào Khmer nước ta từ ngàn đời nay về cách báo hiếu. Ngày nay các bạn vẫn giữ được truyền thống tốt đẹp đó.

Ở chùa các bạn phải thức dậy từ lúc mặt trời chưa mọc để tụng kinh.

Trong chùa có những Thầy dạy các bạn học kinh, và các kỹ năng sống khác.

Khoảng 10 giờ sáng, các bạn chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo chỉnh tề bắt đầu đi khất thực cho bữa ăn trưa.

Khi đi khất thực tất cả đi thành một hàng dọc, không nói chuyện hay đùa giỡn.

Tất cả dép phải để lại nơi cổng chùa và các bạn phải đi chân đất.

Với người dân trong vùng, hàng ngày sau khi nấu ăn xong, mỗi nhà dành một phần ăn của mình để riêng chờ tới giờ các sư đi khất thực ngang qua sẽ mang ra cúng. Dù lớn tuổi hay nhỏ tuổi họ đều phải chấp hai tay kính dâng.

Tất cả các đồ ăn, sau khi khất thực về sẽ được các teen tập trung lại.

Và chia đều cho mọi người trong chùa cùng ăn.

Nhà sư sẽ là người ăn trước sau đó tới các em nhỏ trong vùng. Bữa cơm được kết thúc trước 12g trưa, và họ sẽ nhịn ăn tới sáng ngày hôm sau

  • Chí Lộc thực hiện (Mực Tím, Giác Ngộ Online)
menu